„A minőségi mérnöki munka és az innováció iránt elkötelezett beszállító, rugalmas és kooperatív a vevőivel szemben.”

Stettner Róbert, műszaki technikus
Wescast Hungary Zrt.
Az innováció a tradíciónk
 
Kalapácsvizsgáló berendezés
Öntödei tisztítókalapács mérőberendezésA légkalapácsok mindannyiunk számára ismert alkalmazási területei mellett vannak olyan területek, tevékenységek is (pl. öntvénytisztítás, magürítés öntvényből), amelyek mostoha körülmények közötti intenzív eszközhasználattal járnak, de ennek ellenére fokozott követelményeket támasztanak a kalapácsok fizikai paramétereivel szemben. Ilyen tevékenységek az öntödék homokmagos eljárással elkészített öntvényeinek tisztítása, vagyis a homokmagnak az elkészült öntvényből történő eltávolítása. Ezeknél az eljárásoknál funkciójukban azonos, fizikai és geometriai paramétereiben azonban nagymértékben különböző, eltérő öntvénytisztító légkalapácsokat használhatnak.

A mintegy 17,5 millió forintos EU támogatás és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozása segítségével megvalósuló fejlesztési projektünk valós igényekre épül, hiszen jelenleg nem, vagy csak nagyon költséges formában létezik olyan eszköz, mely lehetőséget biztosít az öntvénytisztító légkalapácsok fizikai paramétereinek mérésére, illetve vizsgálatára.

Ezek a tisztítókalapácsok tehát olyan nagyméretű ütőkalapácsok, amelyek anyagot (esetünkben homokmagot) távolítanak el az öntvényből és amelyek fizikai paramétereinek szigorú követelményeknek kell megfelelni. Annak érdekében, hogy a kalapácsok ne okozzanak kárt az öntvényben és minden homokot eltávolítsanak, bizonyos előírásoknak megfelelően, rendszeres időközönként karbantartást kell rajtuk elvégezni. Felmérésünk szerint az öntvénytisztító kalapácsok használata során az egyes javítások, illetve felújítások közötti időtartam hossza nagyon szóródik, a javítások után pedig a kalapácsok tisztítóképessége jelentősen változik, sőt az is előfordulhat, hogy a tisztítóképesség észrevehetően romlik. Nagy problémát okoz, hogy a kalapácsok két karbantartás közötti üzemideje általában 300 óra, vagyis a gyártó előírása szerint 300 óra működés után minden egyes kalapácson el kell végezni a karbantartást. Ezek a karbantartások, javítások tulajdonképpen „sablonosak”, a kalapácsok tényleges állapotától függetlenek, hiszen nincs olyan módszer és eszköz, amellyel a kalapácsok tényleges fizikai paramétereinek az állapotát, konkrét értékek mérésével, a mért értékek alapján meg lehetne határozni. Meg lehetne határozni a szükséges karbantartás-javítás-felújítás technológiáját, mértékét vagy egyáltalán annak szükségességét.

Jelen kutatás-fejlesztési tevékenységünk alatt olyan, a légkalapácsokhoz alkalmazható mérő-tesztelő berendezést fejlesztettünk ki és gyártáttunk le, amely a kalapácsok fizikai paramétereit méri, és amely berendezés használatával lehetővé válik a kalapácsok állapotának felmérésére és dokumentálása, illetve lehetővé válik a karbantartási-javítási-felújítási technológiák célirányos fejlesztése és az öntvénytisztításhoz használt kalapácsok fizikai paramétereinek optimalizálása is.


A közvetlen vezérlőszoftvereken kívül kifejlesztésre és leprogramozásra került egy mérésadatgyűjtő és feldolgozó szoftvermodul is, amely a kalapácsok működtetését, karbantartását, javítását és felújítását támogatja, így jelentősen megnöveli használatuk költséghatékonyságát. A jövőben azért is lehet különösen hatékony berendezés az öntödék számára a kifejlesztett termék, mert a kalapácsok gyakran külföldi gyártmányok, így karbantartásra sok esetben külföldre kell őket szállítani, ez pedig tovább növelheti az ehhez kapcsolódó költségeket.


Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Levelezési cím: 1393 Budapest, Pf. 332.
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Infovonal: +36 40 638-638 (474-9180)

www.nfu.huMagyar Gazdaságfejlesztési Központ
Cím: 1139. Budapest, Váci út 83., Center Point 2. irodaház fszt.
Telefonszám: +36 40 200-617
E-mail: info@magzrt.hu

www.magzrt.hu

IJTTR
Az Integrált Járműipari Termék és Technológia Fejlesztő Rendszer kutatási programja

Az IJTTR kutatási program  a Széchenyi István Egyetem 2008 októberében induló, új kutatási projektje, mely a 2006-2008-as időszak fejlesztéséhez hasonló tartalmú, annak eredményeire épülő célirányos új fejlesztési program. Ennek megvalósítására a Nemzeti Technológiai Program pályázaton elnyert 906 mFt támogatás nyújt biztosítékot, mely 450 mFt vállalati forrással egészül ki. Az új pályázati feltételeknek megfelelően a konzorcium vezetője a Rába Futómű Kft., a Széchenyi István Egyetem pedig a tudományos programok irányítását végzi. A HNS Műszaki Fejlesztő Kft., mint vállalati partner vesz részt a kutatásokban.

A projekt kutatási céljaként megjelölt mérnöki tevékenység az Integrált Termék Fejlesztés fogalomkörébe tartozik. Ennek alkalmazásával hozhatók létre azok a versenyképes termékek és technológiák, melyek a konzorciumi partnereket a sikeres üzleti tevékenységükben segítik. A kutatási folyamat fő jellemzői a következők:
- Járműipari technológia és termék innováció a legkorszerűbb mérnöki fejlesztői eszköztárra – számítógéppel támogatott tervezésre, gyártásra és minőségirányításra – támaszkodva, a korábbi eredmények továbbvitelével
- A létrehozott komplex innovációs rendszer kis- közép- és nagyvállalati modelljeinek kidolgozása és tesztelése, majd átadása széles vállalkozói kör számára tudás menedzsment know-how formájában
- A fejlesztői eszköztár felhasználásával reális piaci igényekre alapozott új termékek és szolgáltatások fejlesztése a következő területeken:
- közúti jármű és mezőgazdasági erőgép futóművek,
- precíziós szerszám és közúti/légi jármű alkatrész gyártás,
- számítógéppel irányított mérőrendszerek és minőségellenőrző szoftverek.


A fejlesztés keretén belül négy kiemelt kutatási főirány különíthető el, melyek közül cégünk a számítógéppel támogatott minőségirányítás kutatása és minőségirányítási eszközök fejlesztése projekt vezetője.


Fejlesztési eredmények:

1. Számítógépes minőségirányítási rendszerek kutatása:

- A kutatások középpontjában minden partnernél a minőségirányítási rendszer folyamatközpontúvá tétele, a folyamatok hatásosságának és hatékonyságának mérése, a mérés és monitorozás számítógépes támogatásának megvalósítása áll a külső és belső vevői elégedettség növelése érdekében.

2. Korszerű mérési eljárások kutatásaGyártórendszerbe integrált mérőberendezés
- A vállalati feladatokhoz illeszkedő kutatások új mérési eljárások kidolgozására és alkalmazására irányulnak.

3. Gyártórendszerbe integrált mérőberendezés fejlesztése
- A fejlesztés újdonsága a moduláris építési elv alkalmazása, amely lehetőséget biztosít az ellenőrző eszköz hardver és szoftver elemeinek variálására, új feladatokra való alkalmazására.


A projekt a Nemzeti Innovációs Hivatal támogatásával valósult meg.Nemzeti Innovációs Hivatal
Cím: 1061 Budapest, Andrássy út 12.
Levelezési cím: 1241 Budapest, Pf. 160.
Központi telefonszám: +36 1 484 2500
E-mail: info@nih.gov.hu
Ügyfélszolgálat: +36 1 484 2800

www.nih.gov.hu

Integrált vállalatirányítási rendszer
2010. április 1-én integrált vállalatirányítási rendszert vezettünk be, ami alapvetően 2 főrendszerrel és a hozzá kapcsolódó egyéb alkalmazásokkal rendelkezik:
  • Windchill PDMLink - Termékadat menedzsment rendszer
  • ERP LN 6.1 - Integrált vállalatirányítási rendszer

ERP-Windchill


Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Levelezési cím: 1393 Budapest, Pf. 332.
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Infovonal: +36 40 638-638 (474-9180)

www.nfu.huMagyar Gazdaságfejlesztési Központ
Cím: 1139. Budapest, Váci út 83., Center Point 2. irodaház fszt.
Telefonszám: +36 40 200-617
E-mail: info@magzrt.hu

www.magzrt.hu


Kutatás+Fejlesztés
Cégünk Kutatás+Fejlesztési projektjeivel kapcsolatos információkért kattintson a Tovább gombra!